Algemene voorwaarden.

1. Geldigheidsgebied, termijn (deze voorwaarden zijn alleen geldig binnen Nederland, voor Belgiƫ gelden wat betreft retour zenden andere voorwaarden, vraag hiernaar)

1.1 De zakelijke afwikkeling en de levering volgt uitsluitend volgens deze algemene voorwaarden die gelden voor alle gesloten overeenkomsten die aan het aanbod van www.eigentyds.nl ten grondslag liggen. Voorwaarden die afwijkend van deze algemene voorwaarden of ermee in strijd zijn, zijn niet van toepassing.

1.2 Indien in deze AV sprake is van consumenten zijn dit natuurlijke personen. Ondernemers zijn daarentegen natuurlijke of rechtspersonen of rechtsbevoegde personenvennootschappen die voor bedrijfsdoeleinden of zelfstandige of freelance doeleinden bestellen. Klanten in deze algemene voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

1.3 Indien als termijn een aantal werkdagen worden aangegeven, worden daaronder alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen verstaan.

2. Registratie op www.eigentyds.nl

2.1 Bij een bestelling van producten op www.eigentyds.nl kunt u ervoor kiezen om u te registreren en daarbij uw persoonlijke gegevens in te voeren.

2.2 Bij de voor de registratie vereiste invoer van uw persoonlijke gegevens bent u ervoor verantwoordelijk dat deze waarheidsgetrouw en volledig ingevoerd zijn. U bent verplicht om de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet voor een onbevoegde derde toegankelijk te maken. De bevestiging van de registratie volgt onmiddellijk nadat deze verzonden wordt.

2.3 U bent voor inhouden (berichten) die u in hiervoor toegankelijke sectoren plaatst zelf verantwoordelijk. Deze mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. U kunt geen aanspraak maken op de opslag of publicatie van uw geplaatste inhouden, zoals bijvoorbeeld productbeoordelingen.

2.4 U dient zich te onthouden van iedere verstoring van de website www.eigentyds.nl of het verdere gebruik van de toegankelijke data buiten het platforminterne beoogde gebruik. Wettelijk te bewijzen manipulaties met het doel onrechtmatige betalingen of ander profijt ten nadele van Eigentyds of andere betrokkenen te verkrijgen, kunnen naast juridische consequenties met name ook tot verlies van de toegang tot www.eigentyds.nl leiden. Klanten zijn bevoegd het op dat moment beschikbare online aanbod te gebruiken. De inhouden dienen uitsluitend voor eigen private, niet-commerciële doeleinden gebruikt te worden.

2.5 U kunt geen aanspraak maken op een permanente beschikbaarheid van de website of de toegang tot de gegevens of overige aangeboden diensten. Eigentyds garandeert niet dat het platform of alle onderdelen van de diensten voortdurend beschikbaar zijn.

3. De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen maar kan later niet afzonderlijk opgeroepen worden. De tekst kan wel voor het verzenden door u opgeslagen of afgedrukt worden. U kunt bovendien de gegevens van uw bestelling eenvoudig archiveren, door ofwel (I) de AV te downloaden en de op de laatste pagina van het bestelproces in de online winkel samengevatte gegevens met behulp van browserfuncties op te slaan of (II) de automatische bevestiging van de bestelling evenals de automatische bevestiging van de overeenkomst af te wachten die wij u bijkomend per e-mail na de voltooiing van uw bestelling naar het door u opgegeven e-mailadres sturen. Deze e-mails bevatten nogmaals de gegevens van uw bestelling en kunnen gemakkelijk worden afgedrukt of opgeslagen in uw e-mailprogramma.

4. Betalingen - Betaaltermijnen

4.1 U kunt gebruik maken van de betaalmogelijkheid iDEAL. Eigentyds behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betaalmethoden niet aan te bieden en te verwijzen naar andere soorten betaalmethoden. U kunt geen aanspraak op een bepaalde betaalmethode maken.

4.2 iDeal is een betaalmethode waarmee u direct en veilig via internet kunt betalen. U rekent af via het internetbankieren van uw eigen bank. U kunt van iDeal gebruik maken als u een bankrekening hebt bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Knab, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers. De betalingen via iDeal worden direct verwerkt in het rekeningoverzicht van uw bank. Na de betaling krijgt u een bevestiging van uw bank en wordt u teruggestuurd naar de pagina van Eigentyds.

4.3 Houd er alstublieft rekening mee dat wij alleen betalingen van rekeningen de Europese Unie (EU) accepteren. In geen enkel geval dragen wij de kosten van een geldtransactie.

4.4 Eigentyds behoudt zich het recht voor om facturen aan klanten uitsluitend in elektronische vorm aan (momenteel via e-mail) te sturen.

5. Taal - Sluiten van overeenkomst

5.1 Overeenkomsten betreffende producten die op Eigentyds.nl aangeboden worden, kunnen uitsluitend in het Nederlands gesloten worden. Wilt u toch een factuur in een andere taal, neemt u dan a.u.b. contact met ons op en wij zullen uw factuur vertalen.

5.2 De voorstelling van de producten in onze online winkel is geen gerechtelijk bindend aanbod, maar slechts een vrijblijvende onlinecatalogus. Door op de knop 'Bestelling en betaling bevestigen' te klikken, vormt uw bestelling een bindend aanbod tot de koop van de zich in de winkelwagen bevindende producten.

5.3 De bevestiging van de technische ingang van uw bestelling volgt via e-mail op het door u aangegeven e-mailadres direct nadat wij uw bestelling ontvangen hebben. Deze bevestiging is nog geen aanvaarding van uw bestelling.

5.4 Een bindende overeenkomst over de koop van de door u bestelde producten komt tot stand wanneer uw bestelling is aanvaard. De aanvaarding kan via de volgende wegen kenbaar gemaakt worden: (I) de bestelling van de klant is aanvaard door een afzonderlijke verklaring van aanvaarding via e-mail of (II) de klant gebruikt het aanbod en sluit zijn bestelling af met een betaling.

6. Prijzen - Verzendkosten - Extra diensten

6.1 De op het tijdstip van de bestelling in het aanbod aangegeven prijzen gelden. De aangegeven prijzen zijn eindprijzen, dat wil zeggen dat ze de op dat moment geldende wettelijke BTW en andere prijsbestanddelen omvatten.

7. Beschikbaarheid; leveringsrisico - Vervallen van de leveringsplicht - Verlenging van levertijden - Risico's - Achterstallige betalingen; Leveringsgebied

7.1 Veel van de op www.eigentyds.nl aangeboden producten hebben wij op voorraad. De voorraad is door de grote verscheidenheid van de producten beperkt tot normale huishoudelijke hoeveelheden voor consumenten. Als u als bedrijf grotere bestellingen zou willen plaatsen, controleer dan alstublieft op voorhand de beschikbaarheid door contact met ons op te nemen.

7.2 Wij nemen geen leveringsrisico op ons, ook niet bij een overeenkomst over een soortkoop. Wij zijn enkel verplicht tot levering uit onze productvoorraad en uit de door ons bij onze leveranciers bestelde producten.

7.3 De leveringsplicht van Eigentyds vervalt wanneer Eigentyds zelf niet correct of tijdig bevoorraad wordt en niet verantwoordelijk is voor de ontoereikende beschikbaarheid, u daarover onmiddellijk geinformeerd heeft en geen leveringsrisico bestond. Wanneer een product niet beschikbaar is, wordt een eventuele vooruitbetaling terugbetaald.

7.4 De levertijd wordt verlengd in overeenstemming met onvoorziene omstandigheden door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan staking, uitsluiting, overheidsmaatregelen, energie-en grondstofschaarste, schuldeloze bottlenecks in het transport, schuldeloze bedrijfsschade door bijvoorbeeld vuur, water of schade aan machines en alle andere belemmeringen die vanuit een objectief standpunt niet door ons zijn veroorzaakt. Indien door de hierboven genoemde gevallen van overmacht uw product meer dan 4 weken na de oorspronkelijk geldende levertijden geleverd kan worden, hebt u het recht de overeenkomst te annuleren. Overige aanspraken, in het bijzonder op schadevergoeding, gelden niet.

7.5 Consumenten dragen het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van het verkochte product bij de verzendingskoop vanaf de aflevering van het product aan de consument of een door hem bepaalde ontvanger. Dit geldt onafhankelijk daarvan of de verzending verzekerd is of niet. De aflevering geldt ook als de aanvaarding van de koper in vertraging is. In andere gevallen draagt de koper het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van het product vanaf de aflevering, bij verzendingskoop vanaf de aflevering van het product aan de expediteur of de anders voor de uitvoering van de verzending verantwoordelijke persoon of orgaan.

7.6 Indien de klant zijn bestelling niet tijdig aanneemt, heeft Eigentyds het recht het product aan derden te verkopen of de oorspronkelijke klant voor een eventueel verlies aansprakelijk te stellen.

7.7 Indien de klant de betalingsverplichting niet tijdig nakomt, vervallen alle bestaande aanspraken van Eigentyds tegen deze klant.

7.8 De levering vindt enkel plaats binnen Nederland.

7.9 De kleuren op de foto`s kunnen (door belichting) afwijken van de werkelijke kleuren.

8. Wettelijk herroepingsrecht voor de consument

8.1 Herroepingsrecht De mogelijkheid bestaat dat wij u de kosten van een retourzending opleggen in de volgende gevallen: U draagt de reguliere kosten van de retourzending volgens het wettelijke herroepingsrecht indien het geleverde product gelijk is aan het bestelde, of indien een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling nog niet volbracht hebt. Volgens de wet is herroeping in sommige gevallen niet mogelijk (volgens artikel 7: 46d Burgerlijk Wetboek). In de volgende gevallen bestaat er bij ons geen herroepingsrecht: het herroepingsrecht bestaat niet bij op afstand gesloten overeenkomsten over de levering van producten die geproduceerd werden volgens specificaties van de klant of duidelijk afgestemd zijn op diens persoonlijke behoeften of die vanwege hun aard niet geschikt zijn voor retour.

Hieronder volgen instructies over de voorwaarden en de gevolgen van het wettelijke herroepingsrecht bij bestellingen met levering. Een bovenwettelijke contractuele concessie van rechten is hier niet van toepassing. In het bijzonder komt het wettelijke herroepingsrecht niet-commerciele wederverkopers toe. Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht: Instructies over herroeping U kunt uw koopovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (bv. brief, fax, e-mail) ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in na ontvangst van uw bestelling (bij herhaalde levering van gelijksoortige producten niet voor ontvangst van de eerste deellevering). De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek en onze plichten conform Boek 7 afdeling 9A van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing. Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat de tijdige verzending van de herroeping of het geleverde product. Recht op ontbinding van de overeenkomst is alleen mogelijk wanneer Eigentyds het product in dezelfde goede staat (zonder gebreken of beschadigingen) retour heeft ontvangen.

De herroeping is te richten aan: info@eigentyds.nl

De producten zijn te versturen naar: Eigentyds, Piersonstraat 47, 8072 XB Nunspeet

Gevolgen van herroeping: In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de aan beide kanten ontvangen prestaties te worden teruggegeven. Indien het niet mogelijk is om de door ons geleverde prestatie geheel of gedeeltelijk of slechts in een verslechterde toestand aan ons te retourneren, dient u ons in dit opzicht de waarde te vergoeden. Verzending van producten met pakketdienst geschiedt op uw risico. De verzendkosten zijn voor u wanneer de geleverde producten aan uw bestelling voldoen. In andere gevallen is de retour voor u gratis. De verplichting tot vergoeding of terugbetaling dient te worden nagekomen binnen de 30 dagen. Deze termijn begint voor u vanaf het verzenden van uw herroeping of het geleverde product, voor ons vanaf de ontvangst hiervan.

- Einde van de instructies over herroeping -

8.2 De terugbetaling volgt, in zoverre u ons geen andere bankrekening mededeelt, altijd op de door u voor de betaling gebruikte rekening.

9. Copyright Op alle afbeeldingen op www.eigentyds.nl zit onze copyright. Dit betekent dat afbeeldingen op www.eigentyds.nl niet gekopieerd mogen worden zonder toestemming. Het is niet toegestaan om de afbeeldingen op www.eigentyds.nl te gebruiken voor commerciele doeleinden.

10.1 De geleverde producten blijven tot de volledige betaling van de aankoopprijs het eigendom van Eigentyds.

10.2 In het handelsverkeer is bovendien het volgende van toepassing: het product mag door de koper enkel bij een rechtsgeldige overgang overgedragen worden. Wij behouden ons het recht voor om bovenstaande toestemming tot overdracht van de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde producten te herroepen alsook in het geval van een vertraging van uw betaling van de overeenkomst af te zien en de teruggave van het product te eisen. Vorderingen uit de overdracht van producten onder eigendomsvoorbehoud zijn ten gunste van Eigentyds af te staan als zekerheid van onze aanspraken op betaling. In het geval van beslaglegging op het bij u eigendomsvoorbehouden product moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen. Wij zijn verplicht om op uw verzoek af te zien van de ons toekomende zekerheden voor zover als de waarde van onze zekerheden de te dekken vorderingen met meer dan 10% overschrijdt.

11. Toepasselijk recht

11.1 Voor alle rechtshandelingen of andere gerechtelijke betrekkingen met ons geldt het recht van het Koninkrijk der Nederlanden. Het VN-verdrag (CISG) evenals eventuele andere internationale overeenkomsten, ook na hun overname in het Nederlandse recht, gelden niet. Dat betekent ook dat de klant die in een van de EU-landen of in Zwitserland verblijft de verleende bescherming die voortgaat uit dwingende voorschriften van het recht van dat land niet ontnomen wordt.

12. Salvatorische clausule Mochten bepalingen van de overeenkomst met inbegrip van deze voorwaarden volledig of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden of mocht de overeenkomst een niet-voorspelbare tekortkoming vertonen, dan mag hierdoor de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet worden beinvloed. In plaats van de ongeldige of tekortkomende bepalingen gelden de heersende wettelijke regelingen.

13. Cadeaubonnen

13.1 Cadeaubonnen, of restwaarden daarvan, zijn niet inwisselbaar tegen geld.

13.2 De cadeaubon dient in een keer te worden besteed.

13.3 Eigentyds behoudt het recht om bij verdenking van enige vorm van fraude met cadeaubonnen (bijv. kopie) de cadeaubon te weigeren.